Intro

Mirck Architecture is een eigentijds architectenbureau, gespecialiseerd in complex ruimtelijk ontwerp en realisatie. In de afgelopen 16 jaar heeft de studio 16 unieke gebouwen gerealiseerd. Het team bestaat uit een paar architecten en een paar bouwkundig ingenieurs. Ze streven naar evenwicht tussen bouwkunst en wetenschap, maar ook tussen plek en gebruiker voor een unieke architectuur.

Mirck Architecture is a contemporary architecture studio, specialized in profound spatial design and construction. After 16 years the studio completed 16 unique buildings. The team consists of a couple of architects and a couple of building experts. Together they endeavor balance between architecture and science, but also between place and user for a unique architecture.