Restaurant Almere DO

Tussen Almere Stad en Almere Buiten is een groot restaurant bedacht. Langs de afrit van de A6 komt een restaurant op palen: “Festijn Culinair”. Honderden gasten kunnen eigen keuzes maken in de vele open keukens. Trapsgewijze daken en gevels bieden binnen en buiten ruimtelijke variatie. De hoofddraagconstructie is in hout ontworpen. Het zaagtand dak kan […]

Ontwerp houten huis

Uitvoerig ontwerp onderzoek op deze lokatie heeft jaren later geresulteerd in een opdracht voor een nieuw huis en bijgebouw. Na een paar maanden voortvarend overleg met opdrachtgevers en adviseurs is in november een aanvraag ingediend bij de Gemeente.

Expositie Daylight(house1)

De tentoonstelling Daglicht in Architectuur is een groot succes. Vier avonden met lezingen en debat worden drukbezocht. Naast de architecten en adviseurs van de tentoongestelde projecten, geven ook relevante onderzoekers, docenten en studenten diepgang aan het onderwerp. De basis van de tentoonstelling bestaat uit de 5 jaargangen van de Daylight Award, van 2008 tot 2018. […]

Tentoonstelling daglicht

Vanaf 9 maart is het Borneo Archtectuur Centrum in Amsterdam het toneel van de 10 meest fascinerende gebouwen van de Daylight Award, waaronder ook Daylighthouse 1. Films, foto`s, tekeningen en maquettes geven de 10 beste gebouwen op een presenteerblad. Inmiddels is het programma bekend: op vier avonden zullen relevante sprekers zich verdiepen in het thema […]

Daglicht onderzoek TU Delft

De TU Delft is een daglichtonderzoek gestart in de Daylighthouses van Mirck Architecture. Daglicht heeft een hoofdrol gehad in de totstandkoming van deze huizen. De meetresultaten gaan inzicht geven in de kwaliteit van de gekozen daglicht-toepassingen. Tegelijkertijd kunnen ze meer houvast bieden voor daglicht-ambities en hoe deze te r

Ontwerp drijvend gebouw

Dit jaar zal de bouw van de drijvende wijk Schoonschip van start gaan. Middenin de waterwijk komt een gemeenschappelijke ruimte met daarboven een woning. Mirck Architecture is destijds geselecteerd als ontwerper en heeft inmiddels het goedgekeurde ontwerp ingediend bij de Gemeente Amsterdam. De gemeenschappelijke ruimte krijgt vele functies, van informatiecentrum tot feestruimte en van distributiecentrum […]

1st Publication Buitenhuis

Halfway the construction, the first publication of Daylighthouse 3 appeared at Architectenweb.nl. Link: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=39629 This leading Dutch architecture platform also refers to the blog on Facebook with updates about the ongoing construction and flashbacks to the design process.https://www.facebook.com/MirckArchitecture/