Houten Hotel

Almere - 2023

In het bos ten zuiden van Almere Buiten zijn allerlei recreatieve functies gebouwd, zoals een manege, een bowling, en een sportschool. Ze liggen strategisch aan de hoofdentree van de wijk. In 2019 leek het gebied af, na de bouw van een groot restaurant aan de rotonde. De eigenaren hebben echter besloten om het opvallende gebouw uit te breiden tot hotel.

Het bouwvolume van Restaurant Festijn Culinair is gericht op de rotonde en gericht op de zon. Het verspringen van gevels en daken maakt het gebouw bijzonder en levert vele bijzondere ruimtes. Door de CLT houtconstructie is het gebouw flexibel indeelbaar en kan het zich nu voegen naar een nieuw gebruik: een combinatie van restaurant en logies.

Houten Hotel in vogelvlucht

Het gebouw uit 2019 wordt onderdeel van een groter geheel: aan de zuidzijde en oostzijde worden twee nieuwe vleugels van vier verdiepingen toegevoegd met hotelkamers. Richting de rotonde omkaderen ze het bijzondere volume van het restaurant. De twee rechte houten vleugels vinden ook aansluiting bij de de recreatieve buurpanden. Het houten complex markeert de entree van deze plek in het bos.

Tussen oudbouw en nieuwbouw ontstaat een open atrium. Het wordt een binnentuin voor de gasten met veel planten en bankjes. De drie vleugels hebben de entree naar het hart van de de binnenplaats gericht, en gezien het aantal gasten zal het regelmatig gezellig druk zijn.

De nieuwbouwvleugels zijn vier lagen hoog en ontsloten aan de buitenzijde middels galerijen. De galerijen zijn gevat in een houten gevelframe. De galerij fungeert hierdoor ook als loggia/engawa voor de hotelkamer, via dubbele glazen deuren. De galerijen zorgen eveneens voor de gewenste zonwering. De lift en trappen zijn net als de galerijen en de open atria in de buitenlucht.