Retraite Oosterwold

Almere - 2020

Het centrum draait om retraites van een paar dagen tot een paar maanden en omvat acht gebouwen aan de zuidwestzijde van de vrije wijk Almere Oosterwold. Het is een wijk met stadslandbouw, dat ook een rol heeft in het retraite-programma. Tevens kijkt het centrum uit op de grootste archeologische vindplaats van de Neolithische tijd, waarin de mens met landbouw begon.

De acht gebouwen zijn gericht op de grote archeologische vindplaats. De ontsluiting van het centrum is aan de noordzijde en de stadslandbouw aan de zuidzijde. De stadslandbouw grenst aan de vindplaats, die altijd groen en toegankelijk zal blijven. Twee vijvers zorgen voor opslag en gebruik van regenwater.

De gebouwen hebben eenvoudige houten structuren, op de drie glazen kassen na. De meeste gebouwen en kassen kennen dubbelgebruik en zijn geschikt voor bijeenkomsten. Op de zuidzijde worden pergola’s toegepast voor comfortabele buitenruimte en zonwering. Op de noordzijde zijn de kappen open voor veel daglicht binnen.

  • Opdrachtgever: Particulier
  • Locatie: Almere Oosterwold
  • Omvang: 2170m2 BVO
  • Ontwerp: 2020
  • Team: Sander Mirck, Maurice Visser, David K├╝nzel