Tienbeukenhuis

Zoeterwoude - 2019
Tienbeukenhuis

Uitvoerig ontwerp-onderzoek op deze lokatie resulteert jaren later in een opdracht voor een nieuw huis en bijgebouw. De dijkverzwaring in dit gebied – welke aanleiding gaf voor het onderzoek destijds – is inmiddels afgerond. Het vervallen huis past niet meer op de nieuwe plek.

Op basis van een ontwerp van het nieuwe huis wordt besloten tot aankoop van de kavel met uitzicht op weidse polders. Het nieuwe huis zweeft net boven het glooiende maaiveld. De verplicht enkelvormige kap staat parallel aan de waterkant. Onder de nok verbindt een 32 meter lange zone de gesloten straatzijde met de open waterzijde.

Tienbeukenhuis

Duurzaamheid:
EPC: 0,1 (maximum grenswaarde = 0,4)
32 zonnepanelen

In de lengterichting heeft de woonruimte 10 beuken. De houten spanten maken het een geheel, maar geen enkele beuk is gelijk. Het geeft het huis veel ruimtelijke variatie in beide richtingen.

 • Opdrachtgever: Particulier
 • Locatie: Groene Hart, Zuid-Holland
 • Omvang: 285m2
 • Ontwerp: 2017
 • Bouw: 2018
 • Ontwerp: Mirck Architecture, Amsterdam
 • Ontwerpteam: Sander Mirck, David Künzel, Jesse Stortelder, Maurice Visser, Prisca Arosio
 • Constructeur: Lüning, Arnhem
 • Installatie-adviseur: Tree Delft, Delft
 • Aannemer: R.A. Van Leeuwen, Alphen aan den Rijn
 • Houtskeletbouw: Houtbouw ‘t Zand
 • Bouwbegeleiding: In Uitvoering, Zoeterwoude