Clubhuis transformatie

Amsterdam - 2022

Met inbreng van vele clubleden is er een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de transformatie van het bestaande clubhuis. Sander Mirck werd in 2018 door architect Rob Hulst gevraagd om mee te denken over verbeteringen van het tennispark en clubhuis. Via een aantal bijeenkomsten vonden de wensen van betrokken clubleden een plek in de voorgestelde uitbreiding van het huidige park en clubhuis.

In 2019 gaf het bestuur van de vereniging de architecten opdracht voor een Voorlopig Ontwerp, dat begin 2020 is gepresenteerd aan de leden. De pandemie heeft verdere besluitvorming lastig gemaakt, waardoor het bestuur heeft besloten om het in 2021 weer aan de leden voor te leggen. Bij goedkeuring kan de transformatie in 2022 starten.

Belangrijke uitgangspunten voor de transformatie: optimalisatie van routing en gebruik, meer capaciteit met behoud van gezelligheid, en verdere verduurzaming met het oog op de toekomst. Een prominente luifel en glazen gevels nodigen uit en verbinden clubhuis en tennispark. Onder de luifel ligt een overhoeks terras aan twee center courts.

  • Opdrachtgever: Bestuur T.V. Tie-breakers
  • Locatie: Amsterdam
  • Omvang: 490 m2
  • Ontwerp: 2019-2021
  • Bouw: 2022-2023
  • Ontwerp: Mirck Architecture, Makelaar van Dromen
  • Ontwerpteam: Sander Mirck, Rob Hulst, Maurice Visser, David Künzel
  • Constructeur: Van Rossum
  • Installateur: Tree Delft