Naar uitvoering

Vakwerk is vereist om goede gebouwen te realiseren, zowel tijdens het ontwerpen als ook tijdens het bouwen. Tegelijkertijd is de communicatie en samenwerking met de bouwers en leveranciers van belang om de kwaliteiten van een ontwerp goed gebouwd te krijgen. Mirck Architecture werkt bij voorkeur nauw samen met alle betrokken partijen en brengt veel kennis van bouwtechniek, bouwmethodiek, materialen, en innovaties in.

Mirck werkt ruim 20 jaar nauw samen met bouwers, aangezien de architect bij de meeste projecten betrokken werd tot en met oplevering en de gebruiksfase. Ook is er altijd veel dialoog met adviseurs, van constructeurs tot bouwfysici, en is de architect ook het centrale aanspreekpunt voor externen zoals de Brandweer. Op al die verschillende terreinen wordt de kwaliteit bewaakt door middel van kennis, ervaring en vakwerk.

Vakwerk in de uitvoering komt hierboven in beeld bij een houtbouw. Hieronder is het resultaat te zien van specifieke samenwerking met meerdere partijen, om een bijzonder gevelrooster te ontwikkelen en te realiseren. Meer unieke details

Het goed renoveren en transformeren van (rijks)monumenten vraagt ook om vakwerk. Het vakwerk uit een andere tijd moet doorgrond worden, om de beste kansen te zien voor het gebouw in de huidige tijd. Erfgoedspecialisten verwachten vakwerk op vakwerk, waarbij soms verrassende ontwerpen mogelijk zijn, zoals dit nieuwe achterhuis in de binnenstad van Leiden.

Transformatie van monumenten

Tot slot een time-lapse film van de – sterk versnelde – bouw van het bijzondere Buitenhuis. Na jaren voorbereiding, van dijkberekeningen tot daklichtvarianten, gaat het ontwerpteam over in een bouwteam. Goed teamwork leidt tot een goede bouwperiode en een goed resultaat.