Buitenhuis – Lente

De lente is officieel een paar dagen geleden begonnen, maar de echte lente laat nog op zich wachten. Het is al weken rond het vriespunt en vandaag wordt er zelfs sneeuw voorspeld met Pasen. Het landschap rond het Buitenhuis oogt kaal, maar daar komt binnenkort grote verandering in.

Bomen, heesters, grassen en riet bloeien hier ieder jaar uitbundig. Het wintertafereel is dan onherkenbaar en gebouwen worden aan het oog onttrokken. De kavel van het Buitenhuis krijgt inmiddels de definitieve contouren van het maaiveld, waarin binnenkort bijzondere combinaties van planten zullen bloeien.

Om de week zijn hoogleraar en architect in het Buitenhuis. Een ideale plek voor overleg over de afronding van het interieur, de bijgebouwen, en de tuin waar over uit gekeken wordt. In het zevende bericht – een kleine twee jaar geleden – was het zicht op de tuin verbeeld. Over drie maanden is het zover.