Daglichtnormen

De waarde van daglicht was sinds 1870 aan het dalen. Rond die tijd werd namelijk de gloeilamp ontdekt. Na anderhalve eeuw lijkt de waarde van daglicht weer toe te nemen. Daglicht draagt namelijk bij aan onze gezondheid. Regelgeving volgt dit inzicht en wordt hier in 2021 op aangepast.

De aanstaande verplichting van aantoonbaar meer daglicht binnen, wordt tegelijk ingevoerd met de urgente energiebesparing. Door goede isolatie kunnen gebouwen in de zomer oververhit raken. De nieuwe bouwregels dwingen tot het oplossen van deze soms tegengestelde eisen. De regels versnellen tegelijkertijd het bewustzijn van daglicht, en haar waarde.

De bovenstaande ‘lightbeat’ laat de verlichtingssterkte zien van Het Buitenhuis over 3 jaren.

De bovenstaande impressie laat ‘daylighthousing’ zien, ons woningconcept waar het optimaal benutten van daglicht centraal staat.

Daglichtnormen tot 2021

De huidige manier om te bepalen of een gebouw voldoet aan de gestelde daglichteisen gaat via het bouwbesluit. Deze stelt dat een verblijfsruimte een equivalente daglichtoppervlakte heeft van 10% van het vloeroppervlakte. Het equivalente daglichtoppervlakte is het oppervlakte van de gevelopening, waarvan reductiefactoren zoals overstek en andere belemmeringen worden afgetrokken. 
(geen rekening met diepte van de ruimte, diepe smalle woningen zijn ongunstig maar worden wel goedgekeurd.)

Daglichtnormen vanaf 2021

NEN 17037
Begin 2019 is er een nieuwe Europese rekenmethode voor het bepalen van het daglichtniveau gepubliceerd, de NEN 17037. In tegenstelling tot de huidige rekenmethode wordt het werkelijke lichtniveau in de ruimte berekend door middel van de “daylightfactor”. Dit is de verhouding tussen de verlichtingssterkte van binnen en buiten. Naast de daglichttoetreding worden er ook eisen gesteld aan het uitzicht, blootstelling aan zonlicht en bescherming tegen verblinding. Waarschijnlijk gaat deze norm vanaf 2021 officieel in.

BENG
Alle nieuwe gebouwen moeten vanaf januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Een onderdeel van deze nieuwe energieprestatie eis is het beperken van het risico tot oververhitting, de TOjuli.

(Grootte daglichtopeningen staat onder druk, voor een relatief korte periode in juli. Goede zonwering noodzakelijk)

Onafhankelijke certificaten

BREEAM
BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Daglicht is hiervan een onderdeel waar punten op gescoord kunnen worden, maar het voldoen aan de gestelde norm is optioneel en dus geen vereiste.
De daglichtnorm is echter wel strenger dan die van de aankomende NEN17037 en wordt berekend aan de hand van de daylightfactor.

WELL
WELL certificering is een beoordelingsmethode die specifiek gericht is op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers. Daglicht is een verplicht onderdeel hiervan, alleen zijn de minimum eisen niet zo hoog. Zo is het al voldoende om 7% van het vloeroppervlakte als daglichtopening te maken.