Buitenhuis – Schoonbeton

Het is momenteel een komen en gaan van bijzondere bekistingen. Op de foto zijn zojuist de ellips-kist-elementen op hun plek gehesen. De kelder wordt volledig uitgevoerd in schoonbeton en dat blijkt een vak apart. De bouwvergaderingen gaan grotendeels over stortnaden, penposities en plaatverdelingen.

Materialen hebben veel invloed op het ontwerpproces. De materiaalkeuze komt tot stand als afweging tussen subjectieve esthetiek en objectieve techniek. Op deze plek geeft een beeldkwaliteitsplan en de cultuurhistorie ook nog een aantal terechte beperkingen mee voor de buitenkant van het huis.

De wens voor grote overspanningen en openingen leidt tot een stalen opbouw, terwijl de bijzondere dijk-kelder leidt tot een waterdichte betonnen onderbouw. Deze tweedeling wordt straks zichtbaar aan de buitenzijde – waar het maaiveld zich opent – maar vooral aan de binnenzijde: door de schoonbetonnen wanden, vloeren en trappen.