Buitenhuis – Dynamisch evenwicht

Een foto laat maar een fractie van de ruimte zien. Voor een volledige ervaring van de ruimte is beweging van standpunt en kijkrichting nodig. De mens is tot dit dynamische evenwicht in staat. Naast de eigen beweging is er de dynamiek van de omgeving. Bladeren volgen de wind, wolken temperen het licht, de smartphone verschiet van informatie. Het evenwicht is bijzonder.

Dynamisch evenwicht wordt ook nagestreefd in de architectuur van het Buitenhuis. Evenwicht tussen omgeving en interieur, tussen hoogleraar en architect, tussen bouwfysica en esthetiek, tussen chaos en controle, tussen wensen en budget, tussen de ontwerpers en de bouwers, tussen licht en uitzicht, en onderling.

De aannemer is inmiddels bijna klaar. Aan het casco is de lange, brede en intensieve samenwerking af te lezen. Dit draagt bij aan een goede aansluiting op de aanstaande bouw van het interieur en de tuin. Op de foto is de directe relatie tussen huis en tuin te zien. Evenwicht voor de foto ging vanzelf, maar dynamische evenwicht tussen huis en tuin blijft nog erg spannend.