Ontwerp houten huis

Uitvoerig ontwerp onderzoek op deze lokatie heeft jaren later geresulteerd in een opdracht voor een nieuw huis en bijgebouw.

Na een paar maanden voortvarend overleg met opdrachtgevers en adviseurs is in november een aanvraag ingediend bij de Gemeente.