Bouwteam Houten Hotel officieel van start

Houten Hotel

Afgelopen week is de aannemingsovereenkomst getekend. Het ontwerpteam is officieel bouwteam geworden. De overeenkomst is een belangrijk moment voor het bouwplan in roerige tijden. Tegelijkertijd is de aanvraag omgevingsvergunning bij de Gemeente ingediend.

Eind 2021 werd de goedkeuring van Welstand het startschot voor uitbreiding van het ontwerpteam. Tot die tijd was het voorontwerp gemaakt door architect en opdrachtgever. Vanaf begin 2022 ontwerpen houtbouwer, constructeurs, en overige adviseurs mee.

In goed vooroverleg met de Gemeente is een ontwerp ontstaan waar alle betrokken partijen vertrouwen in hebben. Vanaf nu richt het bouwteam zich op technische uitwerking en bouwvoorbereiding, zodat de bouw in het najaar gestart kan worden.

Link naar de projectpagina