Buitenhuis – Daylighthouse 3

Het meten van licht in maquettes, doet de architect het licht zien. Bij zijn eerste opdracht – een enorme bungalow – krijgt hij min of meer de vrije hand wat resulteert in een verrassend licht huis: Daylighthouse 1 (zie foto). Vanaf donderdag maakt dit huis uit 2007 onderdeel uit van de tentoonstelling “Daglicht in Architectuur” in het Borneo Architectuur Centrum in Amsterdam.

Daylighthouse 1 trekt de aandacht van een nieuwe opdrachtgever. Hij wenst het verrassende en vele licht en uitzicht in een totaal andere setting: een kops rijtjeshuis. Het houten Daylighthouse 2 levert de architect daardoor veel nieuwe inzichten en ervaring op. Momenteel doet de TU Delft toevalligerwijs een daglichtonderzoek in het huis. De resultaten worden binnenkort verwacht.

De hoogleraar bezoekt beide daglichthuizen. Deze ervaring draagt bij aan de overtuiging en koers van het ontwerp van zijn eigen buitenhuis. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit Daylighthouse 3. Het licht en uitzicht is al goed te ervaren. Na het eerste experiment in 2007, en het tweede experiment in 2011, lijkt ook dit experiment geslaagd.