Houten Hotel opgeleverd

Houten Hotel Almere

In de afgelopen 9 maanden is er bijna 9000m2 in hout gebouwd: twee nieuwbouwvleugels en de transformatie van het bestaande gebouw. Het restaurant is open gebleven en er slapen nu honderden gasten in de circa 200 kamers.

Er wordt nog steeds hard gewerkt om het hotel te optimaliseren. Sommige onderdelen moeten nog afgerond worden, zoals de gouden dakranden, die grote invloed hebben op de verschijningsvorm. Dat geldt ook voor de binnentuinen, die in het najaar worden aangelegd.

Toch zijn er al wel foto’s gemaakt, om de bijzondere houtbouw online te laten zien, om mee te doen aan de Houtbouwprijs, en om een excursie aan te kondigen: 19 september organiseert Pakhuis de Zwijger ‘Houtbouw XL’ waarbij je mee kan op excursie naar het Houten Hotel.

Link naar het Houten Hotel