Dijken

Het Buitenhuis
Het buitenhuis ligt op een dijk in het Groene Hart van Nederland. De hoge plek geeft uitzicht op waters, polders, een natuurgebied en een oude boerderij. De woonruimte is bovendijks, licht en open. Uitzicht en oriëntatie waren doorslaggevend voor de ruimtevormen en openingen. Het resultaat is een weids panorama op het zuiden en een inpandige serre op het noorden.

Dijkhuis
In het Hollandse buitengebied mag een vervallen dijkhuisje plaatsmaken voor een nieuw dijkhuis. Het nieuwe huis blijft aan de dijk, maar knikt ook de polder in. De knik opent het huis naar het noorden. In het lichte hart van het huis verbinden trapsteken de split levels van de poldervloer, dijkvloer, entresol, en zoldervloer.

Tienbeukenhuis
Uitvoerig ontwerp-onderzoek op deze lokatie resulteert jaren later in een opdracht voor een nieuw huis en bijgebouw. De dijkverzwaring in dit gebied – welke aanleiding gaf voor het onderzoek destijds – is inmiddels afgerond. Het vervallen huis past niet meer op de nieuwe plek.
Op basis van een ontwerp van het nieuwe huis wordt besloten tot aankoop van de kavel met uitzicht op weidse polders. Het nieuwe huis zweeft net boven het glooiende maaiveld. De verplicht enkelvormige kap staat parallel aan de waterkant. Onder de nok verbindt een 32 meter lange zone de gesloten straatzijde met de open waterzijde.